Den Hvide Hest tirsdag 8. juni 2021

Det var et skønt syn at se de "gamle" seniorer blive sluppet ud i det fri efter lang tids nedlukning.

Foto's er velvilligt stillet til rådighed af Else Brønnum.