Overgangsordning

 

I en periode på 2 år har Grafisk Seniorklub HK it, medie & industri Hovedstaden en bestyrelse på 9 personer samt 5 suppleanter.

 

Efter 1 år skæres der 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, så bestyrelsen herefter består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.

 

Efter yderligere 1 år skæres 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant, så bestyrelsen herefter består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

 

 

Mindretalsbeskyttelse

Efter den 2-årige overgangsperiode, skal der i en periode på 5 år være minimum 1. bestyrelsesmedlem og 1. suppleant fra hver af de to hidtidige klubber.