Lars Grand d. 14. marts

Foto's er velvilligt stillet til rådighed af Else Brønnum.